Clean burning system

System i moderna eldstäder som gör att elden alltid får tillräckligt med syre för att brinna rent och effektivt. Systemet gör det lättare att elda på rätt sätt genom att det säkerställer en mer fullständig förbränning som bara ger upphov till koldioxid, vattenånga och aska. Fullständig förbränning ger också bättre värmeekonomi.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Clean burning system"