Förkortningen står för decibel och är ett mått för upplevd ljudnivå (A-vägd ljudnivå), där ett filter används för att dämpa lågfrekvent ljud och förstärka medelhöga ljuden för att efterlikna det ljud människan uppfattar.

Även andra typer av filter förekommer, ex B och C. Alla filter är framtagna för att efterlikna hur människor uppfattar frekvenser vid olika ljudnivåer. Vid låga ljudnivåer uppfattar vi lågfrekvent ljud sämre än vid höga, det A-vägda filtret är anpassat efter normal ljudnivå medan C-vägt filter är anpassat efter högre ljudnivåer.

Ibland används C-vägt filter för att kompensera för låga frekvenser. Exempelvis vid ny- eller ombyggnation av hus mäts det C-vägda ljudet för att försäkra att ljudet från husets installationer ex fläktar inte låter för mycket.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "dBA"