Egnahemsverksamheten var ursprungligen en 1800-talsrörelse för att skapa bättre bostäder åt skötsamma arbetare, framförallt inom jordbruket. Till rörelsens orsaker räknas den usla bostadsstandarden, trångboddheten och emigrationen till Nordamerika.

Efter att ha dominerats av privata intitiativ under den senare delen av 1800-talet – några exempel är Föreningen Egna Hem med säte i Motala, Skanskagrundaren Rudolf Bergs projekt i Limhamn, och AB Hem på landet i stockholmsområdet – kom rörelsen att från åren kring sekelskiftet 1900 att stödjas av staten. 1905 års egnahemslånefond inrättades efter danska och norska förebilder, och kom efterhand att täcka även stad och tätort. Egnahemsområdena ställde ofta krav på till exempel en viss familjestorlek, på nykterhet, på en viss inkomst, etc.

Standardiseringen av egnahemmen tog fart på 1930-talet - bland annat blev eget badrum och el standard. Med åren kom även egnahemstanken kom att knytas allt starkare till den socialdemokratiska folkhemspolitiken. (Till en början hade rörelsen funnit stöd framförallt hos borgerliga politiker). Egnahemmen sågs som ett motgift till hyreshusslummen. Egnahemmen som politisk lösning trängdes sedermera undan av den storskaligare lösningen på slumproblemet: miljonprogrammet.

Begreppet egnahem har med åren förlorat sin ursprunliga betydelse. Idag innebär det helt enkelt att man äger sin bostad (se äganderätt). Ett exempel på förändringen är Egnahemsbolaget i Göteborg (grundat 1933), som idag beskriver ett av sina mål som att möjliggöra bostadsägande i områden som domineras av hyresrätter.

Ett samtida (2015) försök att återuppliva egnahemstanken är Mellanstaden.

Ett exempel på en egnahemsbroschyr, rörande Utby 1947, finns här.

Nedan, Landala Egnahem i Göteborg.Landala egnahem

Övriga källor: Dick Harrison, ”Egnahem” (2014) ; Anders Kjellberg, "Uppstod egnahemsrörelsen på landsbygden eller i staden?" (1999); Boverket, "Bostadspolitiken. Svensk politik för boende, planering och byggande under 130 år" (2007); Focus uppslagsbok. 3:e upplagan. Band 1 A-Eq. Almqvist & Wiksell Förlag AB Stockholm: 1972; wikipedia