Ekvivalent Ljudnivå

Medelvärde på ljudtrycksnivån beräknat under ett tidsintervall. (Normalt beräknat under en 24 timmarsperiod). Den ekvivalenta ljudnivån för vägtrafikbuller är den mest väsentliga parametern då det är detta ständiga bakgrundsljud som påverkar och bidrar till de sekundära faktorerna av hälsoproblem som t.ex. Hjärt- och kärlsjukdomar. Ekvivalentnivån påverkas starkt av antal och typ av fordon.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Ekvivalent Ljudnivå"