ESD-glas

ESD-golv är ett golv som minskar risken för elektrostatiska urladdningar och används vid exempelvis i lokaler där man producerar elektronik. Elektronikkomponeter är känsliga för statisk elektricitet och höga spänningar kan byggas upp om man går över ett vanligt plastgolv.

För att ett golv skall klassas som ESD-golv (ESD, förkortning för eng. electrostatic discharge) måste det ha lägre resistans än kravet enligt normen SS-EN 61340-5-1 på motstånd mindre än 1GOhm (10^9 Ohm). Vanligtvis kallas konduktiva golv som har resistansvärde under 1 Mohm och dissipativa golv som har över 1 Mohm.1

De vanligaste typerna av ESD-golv är:
• Epoxygolv
• Vinylmatta
• Slipad betong


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "ESD-glas"