Expansionskärl

Behållare som sitter över varmvattensystemets högsta punkt och har till uppgift att ta upp vattnets volymändring vid temperaturförändringar. Expansionskärlet kan även sitta i källaren, då är det inget öppet kärl utan slutet. Den innehåller då en tryckblåsa som ska ta upp volymutvidgningen vid olika vattentemperaturer.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Expansionskärl"