Fals är en benämning som användes av byggnadsplåtslagare, de som arbetar med att få tak täta från nederbörd. Enkelfals, dubbelfals, hakfals, tvärfals är namn på fogar av plåtar vid täckningar. En väggtäckning eller taktäckning av plåt består att ett antal plåtar som är sammanfogade av falser av olika typer som hakfals, tvärfals, ståndfals, inypningsfals m.m. i utförande av enkelfals eller dubbelfals.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Fals"