Farstu, förstuga, förstu och förr även farstuga, är ett utrymme innanför bostadens ytterdörr. I äldre stugor bestod en farstu av ett enkelt ouppvärmt förrum. Där tog man av och på sig stövlar, skor och ibland även ytterkläder. Förstugan fungerade på detta sätt som en luftsluss in till bostadsdelen där fuktiga klädesplagg och skodon kunde förvaras. Detta var speciellt viktigt vintertid när man ofta gick in och ut i huset för att hålla bostadsdelen fri från fukt och snömodd.
I flerbostadshus kallas oftast trapphuset utanför lägenheterna för farstu.
Farstukvist (förstukvist) är ett förbygge till ytterdörren, ett slags svale, försedd med tak och golv men utan väggar. Farstukvisten kan vara försedd med bänkar och snickarglädje. I norra Sverige kallas farstukvist även bro eller brokvist.
I modernare enfamiljhus brukar farstuns funktion fyllas av en tambur.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Farstu"