Fasadbeklädnad

Fasadbeklädnad är en ytbeklädnad som skyddar byggnadens ytterväggar mot främst nederbörd, för att förhindra skador i väggkonstruktionen. Fasadbeklädnaden har också en estetisk funktion.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Fasadbeklädnad"