Fönster

Bild tagen av Olga_Dietrich

Ett fönster är en öppning i vägg, dörr eller tak, som oftast är täckt med glas, och som inte används som dörr. Ett fönster har flera funktioner: ljus, sikt, ventilation, värme- och ljudisolering. Utformningen av fönster har en central roll inom arkitekturen och byggnadskonsten.

Glasade fönster kan vara gjorda i valsat planglas, floatglas eller infattat glas. Ett infattat glasfönster har en gjuten blyinfattning, blylistinfatting eller är kopparfolielött av typ tiffanyteknik. Fönsterglas har även färgats eller målats med olika pigment som exempelvis i kyrkfönster. Ordets ursprung härrör från latin; fenestra.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Fönster"