Friggebod

enter image description here

Friggebod

Mindre komplementbyggnad som får utföras utan bygglov med stöd av untantagsreglerna i PBL 8:4. På tomter avsedda för
en- eller tvåbostadshus får högst två komplementbyggnader uppföras i omedelbar anslutning till bostadshuset. Byggnadernas sammanlagda byggnadsarea får inte vara större än 15 kvm (innan 2008 fick den bara vara 10 kvm). Taknockshöjden får inte överstiga 3 meter och byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Friggeboden har fått sitt namn av den folkpartistiske politikern Birgit Friggebo.

Relaterad artikel: Attefallshus


Bildkälla: Wikimedia commons

Källa:


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Friggebod"