Fronton i klassicerande arkitektur är en låg triangulär gavel över en portik, en dörr eller ett fönster. Då kornischen är bruten, vanligen vid hjässpunkten men ibland vid basen, kallas den för bruten eller sprängd fronton. I klassisk arkitektur är fronton en tempelgavel, även gavelfält.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Fronton"