Wikipedia

Fyrpass är en klöverformad arkitekturdetalj i gotisk arkitektur och konst. Även trepass och fempass förekommer rikligt i gotisk och nygotisk stil. Grundformen fyrpass varierades under gotiken i otaliga former och varianter, som i exemplet här intill där varje halvcirkel i fyrpasset innefattas med ett trepass.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Fyrpass"