Gatumått

Gatumått är oftast beroende av den specifika situationen. Några utgångspunkter kan dock anges:

Mått gångväg:

  • Nybyggnation: 2 m, minst 1,8 m med vändzon.
  • Bebyggd miljö: 1,75 m (dimensionerat för gående + rullstol), minst 1,2.
  • Kort avsmalning: 1,3 m, aldrig under 0,9 m.

.

Mått cykelväg:

  • Separerad och enkelriktad cykelväg: 1,6 m, 2 m om stort flöde.
  • Separerad ej enkelriktad cykelväg: 3 m, 4 m om stort flöde.

.

För gatumått för spårväg, se till exempel Handledning för spårvägsplanering i Skåne (2011). Sektioner för olika spårvagnslösningar finns på s. 16, 17, 28 och 50.

I Gatutyper - en exempelsamling (Banverket, Boverket, SKL och Vägverket, 2006) ges förslag på fyra övergripande gatutyper: småstadsgata (15 m bred); typisk gata (18 m bred); och två sorters huvudgator (24 m bred respektive 30 m bred).

Övriga källor: Trafikverkets GCM-handbok (2010); Malmö stads Gatusektioner – Råd och exempel (2006).


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Gatumått"