Geodetisk kupol

OliverN5

En geodetisk kupol är en modern kupolkonstruktion av annan typ än ett kupolvalv. En geodetisk kupol består av ett rymdfackverk av standardiserade enheter, till exempel korta stål- eller aluminiumrör, som monterats samman till ett nätliknande system av trianglar, täckt eller "ifyllt" av ett lätt material, till exempel lättmetall, plast eller kartong. Den geodetiska kupolen, som således omfattar en sfärisk form men bärs av genomgående raka enheter, medger rumskonstruktioner av utomordentlig lätthet och teoretiskt sett obegränsade dimensioner. Konstruktionsformen har fått viss spridning i modern arkitektur, till exempel USAs paviljong på Expo 67 och Eden Project.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Geodetisk kupol"