Wikipedia

Gesims (även kallad kornisch) är den översta horisontella delen av ett entablement. En kornisch är ett profilerat listverk som kröner en byggnad och utgör avgränsning mellan fasad och yttertak. Även listkrön över dörr- och fönsteröppningar samt stång eller list över draperi- eller gardinuppsättning kallas kornisch.1 Gesims kan även vara ett horisontellt, framskjutande listverk på en fasad.[2] En gesims som avskiljer två våningar benämns gördelgesims, medan en krönande gesims kallas huvudgesims eller kransgesims. Den doriska ordningens geison är en typ av kransgesims. Ordet kommer av tyskans 'Gesims', med samma betydelse. Gesimsränna kallas en rektangulär ränna som är inbyggd, dock utanför fasadliv.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Gesims"