Grundmur

Grundmur är en direkt på marken uppförd del av en byggnad, vanligen försänkt i marken. Grundmurarna utgör tillsammans det stabila underlaget för hela byggnaden i övrigt.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Grundmur"