Hammarband

Hammarband kallas den övre vågräta stocken som förstärker väggar av korsvirke, resvirke eller skiftesverk. I modern husbyggnadsteknik betyder hammarband den översta liggande regeln som håller ihop en (oftast trä- eller stål-) regelstomme. Hammarband är även en benämning på den sammanbindande horisontella förstärkningen av en spont.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Hammarband"