Handledarlistan

HANDLEDARELISTAN*

I vintras la Archileaks arkitektutbildningarna under genusluppen, med särskilt fokus på de personer som anställs som handledare. De studenter, kursansvariga och tidigare handledare som uttalade sig vittnade alla om en upplevd obalans.

Undersökningen som genomfördes visade en bättre statistik än väntat men fortfarande behöver skolorna jobba systematiskt för att uppnå jämnställdhet. Och du kan hjälpa till på traven!

enter image description here

Tillsammans med Rättviseförmedlingen efterlyste Archileaks namn på grymma kvinns som ville vara handledare. Nu har de satt ihop en lista med namn som hjälp till de som rekryterar.

Här följer alltså listan. Varsågod att lägga till dig själv eller någon annan du tycker är grym.

*Som ett första steg efterlyste vi bara handledare som inte identifierar sig som män men högst relevant är ju också att få in personer som bryter mot även andra normer (cis-normen eller normer kring funktionsvariationer, bakgrund, geografi, hetero-norm eller något annat.) Tipsa loss! Det är viktigt!

FÖRSLAG PÅ HANDLEDARE:

ANDRÉS MONGRUT-STEANE HIGA https://www.facebook.com/profile.php?id=1345214103>

ANNA BERENCREUTZ driver arkitekt kontoret re:form arkitektur sedan 4 år som arbetar med normkritiska perspektiv inom arkitektur. http://www.reformark.webs.com>

ANNA REUTER METELIUS https://www.facebook.com/anna.metelius>

ANNI RENFORS gjort några inhopp på Chalmers https://se.linkedin.com/pub/anni-renfors/27/257/58b>

BAN JAMIL https://www.facebook.com/ban.jamil>

BRITTA FORESTIER https://www.facebook.com/britta.forestier>

CAROLINA WIKSTRÖM https://www.facebook.com/carolina.wikstrom.9>

CATHARINA DAHL driver Fabel arkitektur och handleder bland annat på Chalmers http://fabelarkitektur.se/kontakt>

CATHARINA HÖGSTEDT https://www.facebook.com/hogstedt>

CATHERINE HAMMAR HVEEM http://elindersten.se>

CECILIA HOLMSTRÖM har varit på både CTH &KTH. Jobbar med forskning, innovation & utveckling nära kunder och att stärka och förändra arkitektens roll. https://se.linkedin.com/pub/cecilia-holmstr%C3%B6m/8a/82b/253>

CECILIA LUNDBÄCK https://www.facebook.com/cecilia.lundback.16>

CRISTIANA CAIRA handledare på Chalmers http://www.white.se/kontakt/23-goteborg?letter=C>

ELIN STRAND RUIN http://elinstrandruin.se>

ELLEN ORDELL https://www.facebook.com/ellen.ordell>

EMELIE SIEMONSEN https://www.facebook.com/emelie.siemonsen>

EMMA RICHARDSDOTTER TOLLIG har tidigare varit handledare för arkitektstudenterna på Chalmers http://rcark.se>

FRIDA SJÖSTAM arkitekt och handledare http://www.fridasjostam.com>

FRIDA ÖSTER https://www.facebook.com/emelie.siemonsen>

GRETA LILLIENAU Stockholm http://se.linkedin.com/pub/greta-lillienau/5a/321/96>

HANNA JAKOBSSON Göteborg https://www.facebook.com/hanna.jakobsson.54>

HELENA MARKUSSON KOZAK https://www.facebook.com/helenakozak>

INGRID FRYKHOLM Stockholm https://www.facebook.com/ingrid.frykholm>

JANNICE JOHANSSON STEIJNER Stockholm https://www.facebook.com/jannice.johansson.1>

JASMINA JOVANOVIC HOLM Stockholm http://www.aix.se/kontakt/jasmina-holm>

KAISA DIURSON har varit på KTH

KARIN HEDLUND Göteborg https://www.facebook.com/hedlundkarin>

KARIN LUNDBERG Stockholm http://carlstedtark.se/kontakt>

KARIN MATZ Stockholm http://www.karinmatz.se>

KARIN SALER Stockholm http://lyckligarkitektur.se/vi.html>

KATARINA BONNEVIER Stockholm

KATJA HOGENBOOM http://www.katjahogenboom.nl>

LILY HUANG Stockholm http://belatchew.com/kontakt/>

LINA BROSTRÖM http://www.brosarkitektur.org/lina-bros-arkitektur>

LINDA BJÖRN Stockholm http://www.marge.se/kontakta-oss/medarbetare/linda-bjoern/>

MALIN PAULSSON arkitekt med moderna tankar och energismarta lösningar https://www.facebook.com/malin.paulsson.96>

MARIA MAULÉON LUNDBERG Stockholm https://se.linkedin.com/pub/maria-maul%C3%A9on-lundberg/72/114/40b>

MARIA WOLFBRANDT WISSELGREN handleder på SLU Ultuna

MATTHEW ASHTON Malmö http://www.matthewashton.se>

MIKAELA LAGERWALL Stockholm https://se.linkedin.com/pub/mikaela-lagerwall/a/81a/a37>

MONIKA LENKMANN Stockholm https://www.facebook.com/monika.lenkmann>

PERNILLA WÅHLIN NORÉN https://www.facebook.com/pernilla.w.noren>

RAHEL BELATCHEW LERDELL Stockholm https://www.facebook.com/rahel.lerdell>

SANNA FINDAHL Stockholm https://se.linkedin.com/pub/sanna-findahl/50/649/72>

SANNA NORDLANDER Göteborg kan Rom, modellbyggande, postboxar, fotografi, planprocesser och filosoferar gärna om var projektet egentligen är. Och vad. Och varför.

SHIRLY HOLMBERG Skellefteå/Stockholm Arkitekt på Collage Arkitekter http://www.collagearkitekter.se/ Bakgrund som grafiker och reklamare. Jobbat mycket kring sociala frågeställningar om rätten till stadsrummet och rätten till en bostad.

SOFIE CAMPANELLO Göteborg driver Fabel arkitektur och handleder bland annat på Chalmers http://fabelarkitektur.se/kontakt>

THÉRÈSE KRISTIANSSON Stockholm https://www.facebook.com/tkristiansson>

ULRIKA NERO Stockholm https://www.facebook.com/ulrika.nero.7>

ULRIKA ROMARE

ULRIKE RAHE Göteborg på Chalmers

VERONICA SKEPPE Stockholm https://www.facebook.com/veronica.skeppe>

YLVA GUNTERBERG Stockholm på NCC, arkitekt som också arbetat med forskning och utveckling.

ÅSA ESSEEN WIKING Stockholm http://www.cfmoller.com/c/-en/berg-c-f-moeller-architects-i12484.html>

PÄR ELIAESON Stockholm, Arkitekt / Skribent / Fotograf / www.pe-ark.com>