HDF, High density fiberboard, även kallat masonit, av varumärket Masonite, är benämningar för hårda fiberskivor. HDF-skivor är en sorts byggskivor.

Tillverkning

Tillverkningsmetoden går ut på att träflis under kort tid utsätts för högt ångtryck i en stålcylinder, varefter en ventil öppnas. Genom det snabba och stora tryckfallet sprängs flisen sönder. De frilagda fibrerna formas i en våt process till ark, som presstorkas vid ca 200 °C till styva skivor.1

Vanliga dimensioner2

Längd 2440mm
Bredd 1220mm
Höjd 3,2; 4,8; 6,4mm


  1. Svenska Wikipedia. http://sv.wikipedia.org/wiki/Masonit (hämtad: 2012-02-20)  

  2. Bodin, Anders. Hidemark, Jacob. Stinzig, Martin. Andersson, Annali ocj Nyström, Sven. 2009. Arkitektens handbok 2010. Litauen: Akritas  


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "HDF"