Bild tagen av chad_k, Flickr

En hiss är ett transportmedel för personer eller varor mellan våningsplan i byggnader. De drivs ofta med stålvajrar (vissa modeller använder gummiband med stålkärnor) och en elmotor som lyfter och sänker hissen. Världens första mekaniska hiss installerades 1857 på 488 Broadway, New York, USA.

Hissar med och utan motvikt
De flesta hissarna har en motvikt som håller emot så att elmotorn inte behöver lyfta så hög vikt, balanseringen skall vara 50/50 med halv last i korgen. Hissar med motvikt är att föredra ur komfort- och energisynpunkt, men ibland går det inte att få plats med en hiss med motvikt. I dessa fastigheter kan det istället gå att få in andra hissmodeller. Alternativen till hissar med motvikt är följande: Motviktlös hissmaskin där linorna (vajrarna) lindas upp på en lintrumma, hydraulhiss där korgen lyfts med hjälp av en hydraulcylinder som står på gropbotten, inliftor hiss där korgen "klättar" på kedjor eller kuggstång i schaktet samt skruvhissen där korgen "skruvas" upp och ned med hjälp av en motordriven mutter monterad på korgens tak.

Hisskorg och dörrar
De flesta hissar har en enda korg per hisschakt och dubbla dörrar eller grindar (en ytterdörr per våning och vanligen också en inre dörr som följer med korgen). Det finns även dörrlösa hissar så kallade paternosterhissar . En paternosterhiss består av sammanlänkade hisskorgar som rör sig kontinuerligt längs ett transportband upp genom ett schakt och ner genom ett annat. Denna typ av hiss får man hoppa på och av i farten.

En del hissar har tvåvåningskorgar, för mycket höga byggnader, vilket höjer kapaciteten per schakt mycket kraftigt. Ej vertikala hissar I stort sett är alla hissar helt vertikala men det finns undantag. Ett exempel är Stockholkms tunnelbana som har några hissar som går parallellt med rulltrapporna alltså på snedden (ett mellanting mellan hiss och bergbana), denna hissmodell kallas för snedbanehissar.

Användningsområden
• Personhiss
• Bostadshiss
• Varuhiss
• Lasthiss
• Sänghiss
• Bilhiss
• Småvaruhiss
• Lågfartshiss
• Plattformshiss

Olika hisstyper:
• Hydraulisk
• LinHydraulisk
• Inground-hydraulisk (Cylindern sitter under korgen, ej så vanlig i Sverige då det krävs ett lika djupt hål som hissens höjd)
• Linhiss
• MRL (MRL=Maskinrumslös) linhiss
• Kedjedriven hiss
• Paternosterhiss
• Plattformshiss

Säkerhet
Vid förändring eller byte av "hissens Styrsystem", "Apparatskåp", "Hissmaskin", "Vid byte eller förändring av hisskorgens inredning" samt "Byte av hela hisskorgen" skall man följa Boverkets nya föreskrifter (BFS 2006:26 H10). Dessa föreskrifter började gälla 2007-01-01.

Några viktiga delar som skall finnas på hissar efter förändringar enligt ovan är: Tät korgdörr i korgöppningen (säkerhetsljusridå kategori 2 kan godkännas om det är tekniskt omöjligt att montera en tät korgdörr), knappar som kvitterar tryck med både ljud och ljus, våningsvisare som visar våningen och samtidigt akustiskt anger vilken våning hissen är på, nödtelefon, och den del som oftast kostar mycket pengar: fysiskt eller simulerat räddningsutrymme ovan korgtak, samt i hissgropen. En vanlig missuppfattning gällande BFS 2006:26 H10 är att alla hissar i Sverige måste kompletteras med korgdörr i korgöppningen (säkerhetsljusridå kategori 2 kan godkännas om det är tekniskt omöjligt att montera en tät korgdörr) innan den sista december 2012. Den rätta tolkningen är att hissar som går i fastigheter med övervägande andel arbetslokaler måste kompletteras med korgdörr i korgöppningen innan slutet av 2012. Dock gäller kravet på korgdörr alla hissar vid förändringar enligt ovan.

Sverige finns bland annat följande hissfabrikat, hissföretag och reservdelsleverantörer:

• Alimak Hek
• ASEA-Graham
• ASEA
• Bauer
• Deve
• Graham Brothers
• Hvilans Mekaniska Verkstad
• Inliftor
• Kone
• Luth & Rosén
• Otis
• Schindler
• Siemens
• Thyssen (ThyssenKrupp 1