Hyresgästföreningen

Såhär skriver Hyresgästföreningen på sin hemsida:

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Över en halv miljon hushåll är med i Hyresgästföreningen.

  • Vi är partipolitiskt obundna och styrs av våra medlemmar.
  • Vi förhandlar med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet.
  • Vi svarar på våra medlemmars frågor, och ger stöd i kontakten med hyresvärden.
  • Vi arbetar med opinionsbildning och påverkar beslutsfattare för att förbättra villkoren för hyresgäster.
  • Vi hjälper våra medlemmar att påverka sitt boende.

Hyresgästföreningens vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Boendet har stor betydelse i människors vardag och liv. Boendefrågan berör alla oavsett var och hur man bor. Tillgången till en bostad, inflytandet över sitt boende, en rimlig boendekostnad, bra granngemenskap och en väl fungerande boendemiljö ger ett tryggt boende. Det är också viktigt att det finns fler hyresrätter för att underlätta rörligheten i samhället. Genom att skapa bra förutsättningar för hyresgästerna skapas nytta för samhället.

Våra viktigaste mål är:

  • Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer
  • Hyrorna ska uppgå till maximalt 25 procent av disponibel inkomst och öka med maximalt den allmänna kostnadsutvecklingen (KPI)
  • Ökat inflytande över den egna bostaden
  • Ökat inflytande över den gemensamma boendemiljön
  • 15 000 nya hyresrätter om året