Innertak

Ett innertak är ett byggnadselement som utgör ett rums övre avgränsning. Ett innertak kan vara antingen vara horisontella bjälklag eller skivkonstruktioner, även kallat undertak, eller krökta valv. De har ofta till uppgift att dölja till exempel ventilation och är ibland rikt dekorerade, som till exempel världens förmodligen mest berömda innertak i Sixtinska kapellet.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Innertak"