Kapell, icke-konfessionellt

Ett icke-konfessionellt kapell, tempel eller rum, är en plats eller ett rum som upplåts för eftertanke, bön och meditation för alla människor, oavsett tro.

Exempel på icke-konfessionella kapell och meditationsrum är FN:s meditationsrum (1957), Rothko Chapel i Houston (1971), Lotustemplet i New Dehli (1986), och Tystnadens kapell (även känt som Kampens kapell) (2012) i Helsingfors.

I Sveriges riksdag finns ett medidationsrum (Templum). Ett liknande rum finns på Huddinge Universitetssjukhus.

Ett besläktat projekt är Guds hus i Stockholm.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Kapell, icke-konfessionellt"