Kapitäl

Kapitäl, pelarhuvud, är den översta utsmyckade delen av en kolonn, pilaster eller pelare. Kapitälet är ofta karakteristiskt för olika byggnadsstilar. Det finns till exempel doriska, joniska och korintiska kapitäl. Kapitälband sammanbinder kolonnernas kapitäl i flerkolonniga portaler.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Kapitäl"