Kassettak

Holger.Ellgaard

Kassettak, utsmyckning av ett tak, ett valv eller en båges insida (intrados) bestående av nedsänkta fyrkantiga eller polygonala rutfält, såsom i Pantheon i Rom. Liljevalchs konsthall i Stockholm från 1915 har ett kassettak av betong. I samband med moderna så kallade försänkta tak, eller undertak, kallas de enskilda "rutor" i taket för takkassetter eller akustikkassetter. Undertaket hänger i en egen konstruktion från det "riktiga" taket, i mellanrummet kan man gömma installationer som ventilationskanaler och elledningar. Denna typ av tak används gärna i kontor, sjukhus, varuhus och dylikt.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Kassettak"