Korsvirkeshus

Korsvirkeshus har en fackverksstomme av trä som utgörs av korsande bjälkar och stöd, fylls ut med tegel eller lera. Byggnadstekniken korsvirke var ett sätt att spara virke. Man byggde i korsvirke främst i skogsfattiga områden såsom Skåne, från mitten av 1600-talet och fram till 1800-talet, då andra stilar och material tog över. Korsvirke kom vid den tiden att ses som ett tecken på fattigdom och många korsvirkeshus fick en putsad fasad över, eller revs för att ersättas av hus byggda av sten.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Korsvirkeshus"