En kulvert är en anlagd mindre underjordisk gång eller tunnel. Vägar som korsar vattendrag byggs så att de släpper igenom vattnet under vägbanan, i en trumma, en kulvert eller en bro, alltefter vattendragets storlek. Även fjärrvärmeledningar, kyla och tappvattenledningar förläggs ofta i kulvert. En kulvert kan också förbinda två eller flera byggnader med varandra inom t.ex. ett sjukhusområde. Sådana kulvertar används för transporter.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Kulvert"