Lagfart är inskrivning av förvärv av äganderätt till fastighet i fastighetsbok. Lagfart skall sökas inom tre månader från upprättandet av köpehandlingen.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Lagfart"