lambgift

Lambgift är gotländska fähus för får med en öppen bottenvåning och ett loft för foder. "Ordet kommer av de gotländska orden lamb (får) och gift (giva, ge) och är platsen där man ger foder till fåren." (skansen.se)

Nedan, lambgift på Fårö (somaren 2014).

lambgift Fårö


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "lambgift"