Foto:Limträbåge av Carl Michael Johannesson Med limträ avses normalt konstruktionselement uppbyggda av minst fyra sammanlimmade virkesstycken, lameller, med fiberriktningen parallell med elementets längd. Vanligtvis används gran1.

Produktion

Limträ tillverkas enligt SS-EN 386. Lamelltjockleken i Sverige är normalt cirka 45 mm. Såväl raka som krökta konstruktionselement förekommer. I det senare fallet krävs tunnare lameller för att det inte ska uppstå skador när lamellpaketet pressas ihop. Ofta används lameller av olika kvalitet i limträtvärsnittet, en högre kvalitet i de yttre sjättedelarna och en lägre i mitten. Limträ tillverkas av torrt trä. Fuktkvoten är cirka 12 % vid sammanlimningen. Detta innebär att limträt upplevs som förhållandevis formstabilt vid användning i normala inomhuskonstruktioner. Sprickbildningen är betydligt mindre än i massivt trä.1

Lim

Lim med mycket god beständighet används. Vanligast är fenol resorcinollim som ger mörka limfogar och melamin urea formaldehydlim som ger ljusa limfogar. Lim till limträ måste uppfylla kraven i SS-EN 301.1

Möjliga dimensioner

Limträtekniken med fingerskarvning gör det möjligt att tillverka mycket stora konstruktionselement. I Norden finns fabriker som har kapacitet att producera 60 m långa balkar. Normalt kan man komma upp i tvärsnittsmått på 215 x 2 000 mm.1

Brand

Limträ kännetecknas av högt brandmotstånd. Förkolningshastigheten är cirka 40 mm/tim. Detta innebär att limträ beter sig bättre vid brand än betong och oskyddat stål. Den vanligaste limträkvaliteten betecknas L40. Denna kvalitet finns som lagervara i längder upp till 15 m.1

Hållfasthet och styvhet

enter image description here Tabell 11. Karakteristiska grundvärden (MPa) för limträ och limmat konstruktionsvirke. Hållfasthetsvärden och styvhetsvärden för beräkning av bärförmåga är 5%-fraktilvärden, det vill säga värden som underskrids i högst 5 fall av hundra. Styvhetsvärden för deformationsberäkningar är medelvärden.