Ljuddämpad sida

Ljuddämpad sida har en dygnsekvivalent ljudnivå mellan 45 och 50 dBA frifältsvärde. Även maximalnivån 70 dBA bör uppfyllas på ljuddämpad sida. För att uppfylla kravet för ljuddämpad sida bör minst hälften av bostadsrummen, samtliga sovrum och uteplatsen vara vända mot den ljuddämpade sidan.

Begreppet tyst sida har sedan en tid tillbaka använts då avsteg från riktvärdena används, detta oavsett om det handlar om en god eller diskutabel ljudkvalitet. För att skilja på kvalitetsnivån har man infört begreppet ljuddämpad sida, vilket nyttjas för platser där en god ljudkvalitet inte kan uppnås. Den tysta sidan skall ses som en rekreationsyta och skall förutom att hålla en god ljudmiljö även innefatta andra kvaliteter. Den kan därför inte t.ex. vara en asfalterad yta.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Ljuddämpad sida"