Manifest om arkitekturen och filosofin i Kilometre Zero:

Av: Fernando Menis och Dulce Xerach (2013) enter image description here "Vårt åtagande är att främja en utvidgning av filosofin Kilometre Zero i arkitekturens territorium, i syfte att stimulera ekonomin av de platser och miljöer där det är uppbyggt eller renoverat, och minska effekterna av byggandet på miljön. enter image description here enter image description here enter image description here Förslaget återspeglas i åtagandet att skapa byggnation som är integrerad med det omgivande landskapet (naturligt och urbant) och en rättvisare omfördelning av tillgångarna för att uppnå samförstånd mellan natur och stadsmiljö där arkitekturen påverkar.

Kilometre Zeros arkitektoniska filosofi omfattar utvecklingen av samtida arkitekturs smak för kvalitet med respekt för landskapet. enter image description here enter image description here enter image description here Det är en förlikning med det inneboende värdet av de material som följer varje koncept av ett arkitektoniskt projekt, ett åtagande att undersöka de kulturella fördelarna för en bättre framtid; ett försök att arkitektoniskt förverkliga områdets visioner. Det är ett gensvar till arkitekturens och samhällets problem, oavsett kommande kriser, att ta ställning gentemot samhällets gällande tvivel.

Med Kilometre Zeros filosofi tillåts arkitekturen att på bästa sätt anpassa sig till människans återgång till sina rötters logiska ursprung.

Kilometre Zeros allmänna filosofi inom arkitekturen omfattar följande åtaganden för arkitekter och uppdragsgivare (dvs. allmänheten):

  1. Använda och arbeta med GODA, MILJÖVÄNLIGA och RÄTTVISA produkter.

  2. Visa respekt för det naturliga landskapet kring byggnaderna.

  3. Gynna lokala, regionala eller närproducerade material, när det är dags att bygga eller renovera.

  4. Minska CO2-utsläppen i atmosfären som förorsakas av transporterat byggmaterial.

  5. Uppmuntra direktförsäljning av dessa produkter från små lokala leverantörer till byggherren.

  6. Använd helst lokal arbetskraft.

Kriterier som ska följas för att uppnå en Kilometre Zero arkitektur

  • För att en byggnad ska godkännas i Kilometre Zeros filosofi måste, minst, två lokala material vara dominerande.
  • 30% av de material som används i arbetet ska vara lokala.
  • Minst 50% av det material som behövs för byggnationen ska komma från leverantörer som är etablerade inom en radie av 200 km.
  • Inget material kan innehålla skadliga element för människors hälsa. "

enter image description here

Foton: jakubcertowicz & menis.es

För mer info: menis.es, tenerifemagma & CKK Jordanki

Artikel av: Christian M. Röhss [Linkedin], Anne Röhss, Bengt Österlund