Maximal Ljudnivå

Den högst uppmätta ljudtrycksnivån av en händelse. Den maximala ljudnivån står för de mer direkta hälsoproblemen som t.ex. nedsatt hörsel då en individ utsätts för en direkt skadlig ljudnivå. Maximalnivån påverkas inte av antalet fordon, då hänsyn endast tas till de högsta ljuden vid en händelse, som påverkas av fordonstyp och dess körsätt


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Maximal Ljudnivå"