Murverk är en konstruktion som består av ihopfogade block av natursten eller konstgjort stenmaterial såsom leca, lättbetong eller olika sandwichkonstruktioner (isolerblock). I fogarna använder man ofta murbuk eller ibland lim för att försäkra sig om att blocken ligger på plats och att det blir tätt.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Murverk"