Nödvändighetens Arkitektur – En bra tillnyktring?

Under våren avgörs den internationella pristävlingen Nödvändighetens Arkitektur på Virserums Konsthall! Under förra omgången, 2010, visade vi även installationer av White, Nyréns och AIX med inom temat hållbart samhällsbyggande. Så här uttalade sig Anders Svensson, VD för White Architects och Tomas Alsmarker, vice VD på Tyréns.

AIX installation på Virserums Konsthall TRÄ 2010

ANDERS SVENSSON: –MÄNNISKAN I CENTRUM

AS: Uppropet uttrycker en förändring som redan är på gång. När krisen kom för ett år sedan dog de mest spektakulära projekten mer eller mindre, och istället har det kommit en diskussion och en ambition om att se till resurser, vad som är samhällsnyttigt, vad som är bra för människor, och att det finns mål och mening med det vi gör med människan i centrum. Det är en ganska tydlig bild, och en bra tillnyktring.

–Tycker du att det finns begränsningar i uppropet? AS: Byggeri och arkitektur handlar om att skapa rum för människor att växa i i alla möjliga bemärkelser. Man kan kanske tycka att uppropet är lite för mycket knäckebröd, raggsockor, vadmal och havregrynsgröt, att nu ska vi lida och nu ska det vara nyttigt, men för mig så inkluderarnödvändighetens arkitektur absolut emotionella upplevelsesvärden som man inte ska blanda ihop med arkitektur som är form för formens skull. Man måste vara fördomsfri i formen.

–Är Nödvändighetens arkitektur dyrt? AS: Man kommer aldrig att slippa undan de ekonomiska realiteterna. Nu behöver vi fokusera på livstidskostnaderna. Det finns fortfarande ett stor fokus på investeringskostnaderna, och vi har för dåliga verktyg för att beskriva byggnaders prestationer i livscykelperspektivet. Det måste hämtas igen, och det ska bli lönsamt.**

TOMAS ALSMARKER: –VI MÅSTE MINIMERA FOTAVTRYCKET

TA: En miljard människor kommer de nästa 20 åren att flytta från landsbygd till städer. Och samtidigt kan man konstatera att i en genomsnittlig stad är 70 procent av växthusgaserna direkt kopplade till någon form av byggande. Därför är det en nödvändighet att skapa en uthållig arkitektur och ett samhällsbyggande som minimerar det fotavtryck vi lämnar efter oss. Det är i detta perspektiv vi tycker att begreppet Nödvändighetens arkitektur har sin största nödvändighet.

–Hur har ni tänkt er att använda uppropet? TA: Vi vill bidra till att alla former av byggnadsverk ger minsta möjliga fotavtryck. Det tar kanske 900 år att återskapa det uttag vi gör när vi bygger, till exempel, ett radhus. Vi skulle vilja skapa byggnader vars fotavtryck är mindre än hundra år. Det skulle vara en ambition, en målsättning.

Det gäller inte bara att minimera slöseriet i ett enskilt byggprojekt utan också utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ett exempel! Genom att välja takmaterial med betydligt lägre vikt parat med att gå från vanligt till höghållfast stål kunde vi reducera stålvikten på taket på en av de arenor som planeras nu med 1 500 ton. Det är mycket pengar i det enskilda projektet, men samtidigt kan alla 15 i avdelningen som höll på med projektet köra bil i tio år, var och en, innan de är uppe i den koldioxidnivå som 1 500 ton stål innebär.

Hur vi som företag bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för långsiktiga goda livsbetingelser för människor är vår största utmaning, och vi ser uppropet som en del i att få ut vårt tänk kring detta.

Skicka ert bidrag till Nödvändighetens Arkitektur 2013 senast 15 februari!

enter image description here