Nolli-karta

Nolli-kartan, eller nolli-planen, har sitt ursprung i Giambattista Nollis Romkarta från 1748. Nolli-kartan är en figure-ground-liknande representation som, till skillnad från vanliga figure-ground-kartor, visar förhållandet mellan offentliga och privata stadsrum. Ett enkelt exempel på hur nolli-kartan fungerar är de två figurerna nedan: till vänster en offentlig byggnad, till höger en privat byggnad.

enter image description here


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Nolli-karta"