Not är en längsgående fördjupning i kanten av en bräda som är avsedd att fogas samman med fjädern på en intilliggande bräda. Då uppstår en spontfog.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Not"