Öppenarea

Öppenarea (OPA) utgörs av helt eller delvis öppna areor för vistelse eller förvaring i anslutning till en byggnad, exempelvis balkong.

Öppenarean begränsas av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning.

Läs mer här


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Öppenarea"