Parallella uppdrag

Parallella uppdrag är ett sätt för en uppdragsgivare att ge flera kontor samma uppdrag att arbeta på samma projekt. Till skillnad från i en tävling så sker en kontinuerlig återkoppling till beställaren under processens gång. Metoden är inte reglerad i lagen om offentlig upphandling (LOU) och är därmed, enligt Sveriges arkitekters Arkitekttävlingar, problematisk inom den offentliga sektorn. Parallella uppdrag bör där endast användas som ett sätt att inhämta kunskap (alltså inte till att utse ett vinnande förslag). (Se Karlskrona kommuns Visionsrapport (2013) s. 12-13).

Ett annnat sätt att uttrycka det är att parallella uppdrag kan användas inom offentlig sektor om det inte rör sig om en upphandlingsmetod. Ett exempel är Göteborgs stad, som använder parallella uppdrag först efter en upphandling enligt LOU.

Parallella uppdrag beskrivs ibland av offentlig sektor som tävlingar, se till exempel Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg (2012).

Övriga källor: Göteborgs stadsbyggnadskontor via e-post.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Parallella uppdrag"