Produktionskostnad

Produktionskostnaden är den totala kostnaden för ett projekt. Produktionskostnaden kan schematiskt förstås på följande sätt:

Produktionskostnad = markkostnad + byggherrekostnad + byggkostnad + kapitalkostnad + mervärdesskatt. (Se LTH:s Kalkylering).

2012 var produktionskostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus i Sverige 36 416 kr (2011: 34 526 kr/kvm, 2008: 30 709 kr/kvm). Produktionskostnaden var lägst i Södra Sverige (23 905 kr/kvm) och högst i Stor-Stockholm (42 479 kr/kvm). Den totala produktionskostnaden per kvadratmeter bostadsarea för gruppbyggda småhus uppgick år 2012 till 27 042 kr; produktionskostnaden var lägst i Norra Sverige (23 076 kr) och högst i Stor-Göteborg (32 283 kr).

Mellan 2000-2005 ökade den genomsnittliga produktionskostnaden för flerbostadshus med 20%, mellan 2005-2010 33%, mellan 2007 - 2012 20%. (Motsvarande ökning för den sistnämnda perioden för gruppbyggda småhus är 14 procent).

Relationen mellan produktionskostnad och kostnad för den boende är omdebatterad, se bland annat Staffan Carenholms Vi kan inte seriebygga staden. Se även Ola Nylanders resonemang i Bygg bort bostadsbristen.

Källor: SCB; Fördjupning i 2012 års SCB-siffor; kritik av SCB:s sätt att mäta; "Begrepp i bygg- och fastighetssektorn"; "Sverige slår rekord i byggpriser"; "Hela bostadsmarknaden har gått i baklås"; Kalkylering.

.