Pulpettak

Pulpettak är ett tak som utgörs av ett enda takfall, med en viss lutning. Brutna pulpettak förekommer också. Namnet kommer av att taket liknar en skrivpulpet. Pulpettak används gärna som arkitektoniskt uttrycksmedel på moderna villor, där exempelvis två mot varann ställda pulpettak i olika höjd nästan bildar ett sadeltak. Även flerbostadshus från 1930-talet, de s.k. smalhusen, hade ofta pulpettak.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Pulpettak"