Roterdörr

En roterdörr är en dörr som snurrar runt sin axel. Den är konstruerad av flera dörrblad som är fästa i mitten i en punkt som de sedan roterar runt. Vid denna punkt kan det även sitta en motor som ser till att dörren är konstant roterande. En roterdörr kallas även karuselldörr och används ofta som ingång till gallerior och liknande. Oftast är de monterade i en cirkelformad öppning på grund av att det är dörrens arbetsområde.
En variant av roterdörr kallas ibland för vändkors. Det är en mindre dörr som är tillverkad av metallpinnar och som bara roterar åt ett håll. Den används exempelvis som utpassering från evenemang eller platser där man vill begränsa antalet ingångar. Den roterar alltså bara åt ett håll, vilket gör att en person åt gången kan gå ut men ingen kan gå in.


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Roterdörr"