Rundbåge

Bild tagen från Mats Halldin

En rundbåge är en båge vars undersida är en del av en cirkel. Normalt avses med termen en båge som består av en halvcirkel, en s.k. halvcirkelbåge, och pilhöjden är följaktligen lika med halva spännvidden. En rundbåge kan dock även bestå av ett cirkelsegment som är större än en halvcirkel, en hästskobåge, eller mindre, en stickbåge (också kallad segmentbåge) eller flera cirkelsegment, korgbåge.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Rundbåge"