Sadeltak

Ett sadeltak, även kallat åstak, är ett yttertak där två takfall (sidor) är förenade i en taknock (takås) och sluttar åt var sitt håll. Sadeltak är mycket vanliga i traditionell svensk arkitektur; i ett klimat med mycket snö är de praktiska då snön i töväder kan rasa ner av sig själv, om takfallet är tillräckligt stort. 45° fall är vanligt; vid mindre fall ligger snön ofta kvar. Namnet kommer av att taket liknar en sadel. En variant av sadeltaket är ett brutet sadeltak (även kallat mansardtak), som på fotografiet här. Fördelen är ett mer effektivt nyttjande av husets vind med bättre rumshöjd på utrymmen där. Takkupan till balkongen däremot har ett vanligt sadeltak. I bakgrunden syns ett hus med delvis valmat tak.1

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sadeltak


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Sadeltak"