Säkerhetsdörr

En säkerhetsdörr är en dörr som uppfyller kraven för en säkerhetsklass. Klasserna är svensk/europastandard och startar vid klass 1 (som är lägst) och fortsätter uppåt beroende på vilka kriterier de uppfyller enligt standarden SS-¬ENV 1627. De olika klasserna ska uppfylla olika krav för brand, inbrott och ljud. Vanligast installeras dörrar för lägenheter i säkerhetsklass 3 samt 4 enligt europastandarden SS-ENV 1627. Även i villor installeras säkerhetsdörrar. Majoriteten av nya säkerhetsdörrar tillverkas av stål, både dörrblad och karm. Dörrarna tillverkas i fabriker efter måttbeställning, alternativt standardmått. Dörrarna går att få i de utseenden som önskas. Laminerad stålplåt, massivt trä, fanerad eller målad MDF är vanligt för att efterlikna originaldörren. De största tillverkarna i Sverige är:

• Daloc http://www.daloc.se/ /> • Swedoor http://www.swedoor.se/ /> • Robust http://www.robustdorrar.se/ /> • Torterolo & Re http://www.torteroloere.se/ /> • Prodoor Sverige http://prodoors.se/>