Säteritak

Bild tagen av Wigulf

Säteritak är en typ av takutformning på byggnad, som var en vanlig takform i Sverige under stormaktstiden och därefter (från 1600-talet och framåt) på herrgårds- och slottsbyggnader. Taktypen är ett valmat tak som är brutet av ett lågt vertikalt parti.Ett typiskt säteritak består av två takfall och mellanliggande våning med fönster. Säteritaket visade att gården var en frälsegård (ett säteri) och att gården alltså var befriad från skatt.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Säteritak"