Sedumtak

katerha

Sedumtak läggs som alternativ till andra taktäckningsmaterial på låglutande tak upp till cirka 30°. Sedumtakets växter kan bestå av fetbladsväxter som gul fetknopp, taklök, kärleksört. Även en del ängsgräs, blommor och mossor kan vara lämpliga att så eller sätta. Takets underliggande konstruktion måste vara beräknat för att klara av vikten av ett sedumtak inklusive eventuell snölast. Vikten av ett sedumtak varierar mellan cirka 50 till 150 kg/m² beroende på uppbyggnad. Underlaget är en bra takpapp följt av ett tätskikt med en kapillärbrytande plastskiva med noppor. Beroende på önskad växtlighet, eventuellt ett dränerade lager eller stenullsmatta som binder fukt.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Sedumtak"