Skärmtak

Ett skärmtak är ett fritt tak över en dörr, en entré, en lastkaj, ett järnvägsspår, en perrong eller liknande.Skärmtaket har till uppgift att skydda platsen under taket från regn eller snö. Ett skärmtak kan utformas på många olika sätt t.ex. som ett sadeltak, ett pulpettak, ett plantak eller ett välvt tak. På industrianläggningar används ofta stora, långt utkragande skärmtak med stor höjd över marken, så att lastbilar kan köra in under taket.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Skärmtak"