Skiffertak

kamel15

Skiffertak är ett tak av skiffer, ofta av lerskiffer eller glimmerskiffer. I Sverige har man använt skiffer som taktäckning från 1700 talet, först på 1800 talet kom det till större användning i närheten till platser där man bröt skiffer. Skiffer som taktäckning lades i stor omfattning fram till och med 1930-talet.

De Svenska husen har i huvudslag belagts med två olika sätt, varav kan nämnas enlagstäckning med kvadratiska plattor samt två eller trelagstäckning med regtangulära plattor. Plattorna läggs på ett underlag av takläkt eller panelbrädor ned till en taklutnig på 25°, under 45° bör undertaket vara belagt med takpapp.1


Denna artikel är kort och vi ser gärna att du bidrar om du har möjlighet.

Klicka här för att redigera sidan "Skiffertak"